Vid föreningens årsmöte fastställdes medlemsavgiften för år 2024 till 2400 kr/år, vilket motsvarar en månadskostnad på 200 kr/månad.

Avgiften ska betalas senast 31 mars.

Tilläggsavgift på 100 kr fram till 30 april.

Därefter sker urkoppling.

Återinkopplingsavgiften är 500 kr.

Inbetalningskort

Inbetalningskorten för årsavgiften delas ut i början av mars.

För att spara pengar delar vi ut inbetalningskorten själva, så var vänlig och märk din postlåda med ditt husnummer.

Fastighetsöverlåtelse

Var vänlig och informera om kabel-TV vid överlåtelse av fastighet. En ny fastighetsägare kan överta medlemskapet i föreningen efter kontakt med styrelsen.

Nya medlemmar

Anslutningsavgiften för nya hushåll till föreningen är 500 kr, förutsatt att hushållet ligger inom vårt nuvarande kabelområde och att ny medlem själv svarar för grävning enligt anvisning. Vi bjuder på kabel och två uttag, samt anslutning vid fastigheten, efter behov.

Ny- eller återanslutna medlemmar kan få avdrag på årsavgiften för varje passerat kvartal efter medlemsårets början den 1:a april. Medlems- och anslutningsavgiften tillsammans blir enligt följande tabell:

InträdesperiodAvgift
2024-04-01 – 2024-06-302900 kr
2024-07-01 – 2024-09-302300 kr
2024-10-01 – 2024-12-311700 kr
2025-01-01 – 2025-03-311100 kr

Uppsägning

Inga medlemsavgifter återbetalas vid uppsägning av medlemskap. Medlemskapet gäller tills det betalda medlemsårets slut den 31:a mars.

Grävning

Kontakta vår tekniker Anders Granholm, se sidan Kontakt, innan grävning för kabelsökning och kartor över nedgrävda kablar. Kartor för kommunal mark finns även hos Grums kommun.

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll och andra föreningsdokument finns tillgängliga för inloggade medlemmar endast.

På sidan Logga in kan du som är medlem logga in dig för att se protokoll och dokument.

Copyright © 2007-2024 Karba Kabel-TV Förening

Developed by www.digsys.se