Nyheter och ändringar i kabel-TV-nätet

2024-02-29

För att behålla vår låga medlemsavgift på 200 kr/månad (2400 kr/år), har i höstas kanalerna Discovery och Viasat Nature sagts upp och utsändningarna av dessa kommer att upphöra 1 april.

2024-02-08

Årsmöte onsdagen den 28 februari 2024 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

2023-11-01

Nu fungerar Discovery igen. Kortet hade blivit bortkodat av misstag.

2023-10-31

Det är just nu problem med Discovery. Felavhjälpning pågår.

2023-03-06

Idag den 6/3 på eftermiddagen byter man elmätare i station. Detta gör att det blir totalt avbrott på hela kabelnätet.

2023-02-20

Avbrott på TV signalen pga elmätarbyte som drabbar området runt Björnbärsvägen, ca 1 timma någon gång 20/2 - 24/2.

2023-02-17

Sedan 2023-02-07 kl 20:51 har det ej gått att logga in. Man har fått ett meddelande om att webbplatsen varit nedstängd för underhållsarbete. Detta var ett fel och är nu fixat.

2023-02-06

Årsmöte tisdagen den 21 februari 2023 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

2023-01-28

TV6 ska nu fungera igen. Vi beklagar avbrottet.

2023-01-24

Våra leveratörer gör ändringar på satelliterna. Detta kan ge störningar på TV3, TV6, TV8 och TV10. Just nu är TV6 ur funktion. Felavhjälpning pågår.

2023-01-08

Nu fungerar INFO-kanalen igen. Den var tidigare ur funktion.

2022-11-16

Nätfelet är nu lagat på Björnbärsvägen 49 och norrut, samt Barkgränd och Nävergränd.

2022-08-19

Alla kända fel efter gårdagens åska är nu åtgärdade.

2022-06-30

TV8 finns nu inlagt i utbudet på tv-kanal 8, Discovery är flyttad till tv-kanal 17 och Eurosport är borttagen. I det analoga utbudet har TV8 tagit Eurosports plats. Det kan vara nödvändigt att göra en omsökning av kanalerna på TV:n.

2022-06-23

Enligt medlemsomröstning på årsmötet ska Eurosport tas bort från vårt kabel-TV-nät. Detta planeras ske 30 juni 2022. Eurosport kommer att ersättas med TV8.

2022-05-17

Den kabel som varit trasig vid Björknäsgatan är nu permanent lagad.

2022-03-25

Det kabelbrott som påverkat en stor del av kabelnätet är nu provisoriskt lagat. Det var en gammal lagning under Björknäsgatan som gick sönder. Tjälen i marken gjorde det extra besvärligt och tidsödande. Det ligger nu en kabel över Björknäsgatan och vi hoppas att den håller. Så snart tjälen ger sig kommer kabeln att lagas permanent.

2022-03-22

Avbrott på kabel-TV nätet p.g.a. kabelbrott. Gäller Syrénvägen, Linnégatan, Vallmostigen, Pionvägen delar av Råbäcksgatan mm. Reparation pågår.

2022-02-09

Årsmöte tisdagen den 1 mars 2022 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

2021-10-21

Sändnings-ändringen på Sörmon är nu klar, och det fungerar som det ska.
Om du saknar någon kanal, så gör en ny kanalsökning.

2021-10-13

Aggressiva säljare sprider just nu falska rykten om att vårt Kabel-TV-nät ska läggas ned. Detta är inte sant. Det finns inga planer på att lägga ned Karba Kabel-TV.

2021-10-05

Nio kanaler byter satellit under oktober månad. Saknar du någon kanal kan det vara nödvändigt att göra en omsökning av kanalerna.

Den 21 oktober ändrar man sändnings-standard vid sändaren på Sörmon. Detta innebär avbrott på alla SVT:s kanaler större delen av dagen.

2021-09-29

TV6 har tänkt sig att bli en av Sveriges främsta sportkanaler den 1 oktober.
Vår station är nu förberedd för denna förändring.
Det kan emellertid bli störningar och det kan bli nödvändigt att göra en omsökning av kanalerna.

2021-09-28

Det pågår underhåll på kabel-TV-nätet denna vecka, som kommer att orsaka avbrott på en eller flera kanaler.

2021-08-17

Årsmöte onsdagen den 1 september 2021 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

2021-08-08

Det har varit avbrott på TV10, beroende på en trasig mottagare, som nu är utbytt.

2021-06-21

En förstärkare gick på lördagen sönder och orsakade avbrott på delar av Björnbärsvägen och Hjortronstigen. Den är nu utbytt.

2021-06-05

En kabel måste dras om på Björnbärsvägen och det ger ett avbrott på delar av Björnbärsvägen, Nävergränd och Barkgränd en stund under helgen.

2021-04-27

Text-TV fungerar inte på analoga kanaler. Detta beror på den nya utrustningen. Felsökning pågår.

2021-04-10

Fler kanaler kommer att sändas ut i HD, och utrustningen som omvandlar till analoga TV-signaler behöver då bytas ut.

Inga TV-apparater ska behövas ställas om, allt sköts i vår station.

2021-02-23

På grund av Covid-19 blir det inget årsmöte som vanligt i februari för Karba Kabel-TV Förening.

Årsmötet skjuts upp på obestämd tid, till ett senare tillfälle.

Styrelsen har beslutat att dela ut inbetalningskort i slutet av februari, med samma medlemsavgift på 1950 kr/år som föregående år.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och budget inför årsmötet, finns dock redan nu på vår webbplats om man loggar in.

2020-12-30

En förstärkare har gått sönder (pga strömavbrottet) som gör att ingen kabel-TV finns i området Konvaljstigen och söderut. Förstärkaren kommer att bytas ut under dagen.

2020-12-29

Det var ett strömavbrott i vår station under kvällen, men nu är strömmen tillbaka och allt bör fungera som förut.

2020-04-09

En ny förstärkare är nu inkopplad till Ljunggatan 41 som höjer signalnivån.

2020-03-24

Vår webbplats har flyttats till en ny server och blivit mer säker med https.

2020-01-28

Årsmöte onsdagen den 19 februari 2020 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

2019-07-02

På grund av kabelarbete kommer avbrott i kabelnätet att ske under veckan.
Avbrotten kommer att ske under dagtid och gäller gatorna/området:
Björnbärsvägen, Hjortronstigen, Barkgränd, Nävergränd

2019-02-14

Just nu är det avbrott på delar av kabelnätet pga avgrävd kabel i samband med en vatttenläcka. Kabelnätet förväntas vara lagat innan kvällen.

2019-01-24

Årsmöte tisdagen den 19 februari 2019 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

2018-02-25

Det har varit ett strömavbrott i vår station, som också förstörde en nätdel och en förstärkare.

Alla kända fel ska nu vara åtgärdade.

2018-02-20

Vid föreningens årsmöte fastställdes medlemsavgiften för år 2018 till 1950 kr/år, dvs 162 kr/månad.

Som ny kassör valdes Göte Karlsson, Björnbärsvägen 67.

2018-02-07

Årsmöte tisdagen den 20 februari 2018 kl 18:30 i OK Älgens klubbstuga på Orrby. Logga in för att få dokument inför årsmötet.

Copyright © 2007-2024 Karba Kabel-TV Förening

Developed by www.digsys.se